logo

Blog


De impact van marktwerking in de zorg op publieke gezondheid(szorg)

In het sfeervolle auditorium van NSPOH heeft op 26 november een dynamische uitwisseling van gedachten plaatsgevonden over marktwerking in de zorg, de positie van de publieke gezondheidszorg en de rol van professionals hierin. Aan het seminar, georganiseerd door NSPOH en PHned, namen 40 belangstellenden uit de publieke gezondheidszorg deel. Gastsprekers waren Prof. dr. Martin McKee en Prof. dr. Ernst Roscam Abbing.

» Lees meer

Grijp je kans – Participeer!

In 2013 werd de ’participatiesamenleving’ geïntroduceerd. Als beleidsdoel en als discussieonderwerp in de media. Ondertussen lijkt het een Nationaal pleidooi gericht op actieve deelname van de Nederlandse burgers aan de maatschappij. Het verzoek insinueert dat de tegenwoordige deelname ontoereikend is. Ontoereikend ten opzichte waarvan?

De financiële schoen knelt, dat is duidelijk. Maar er lijkt meer aan de hand: De demografische druk neemt toe. Dat brengt een scheve verhouding met zich mee tussen het niet-werkende en het werkende deel van de bevolking. Concreet neemt de vergrijzing gestaag toe om in 2040 zijn piek te bereiken, bijna het dubbele van nu. De beroepsbevolking (20 tot 65-jarigen) zal in dezelfde periode afnemen met ruim driekwart miljoen, terwijl de groene druk (0 tot 19-jarigen) nagenoeg gelijk blijft. Hiermee zijn er steeds minder mensen en middelen beschikbaar voor de ondersteuning van een grote groep mensen. » Lees meer

Het kan anders in de zorg

De bakens verzetten

Zorgkosten

De zorgkosten in Nederland moeten naar beneden. Thuiszorgorganisaties en zorgverzekeraars kunnen daarvoor gezamenlijk zorgen. Door de regie in eigen hand te nemen kan voorkomen worden dat maatregelen, die vergaande consequenties hebben, worden opgelegd.

Hoe hebben anderen het gedaan?

Laten wij een blik werpen op Denemarken. Simpelweg omdat men in Denemarken reeds in 1986 besloot de zorgsector, de woningbouw en de maatschappelijke zienswijze te veranderen. Financieel genoodzaakt, zoals nu in Nederland, maar tevens met een visie waarin de zorgvrager en diens omgeving een centrale rol speelt. Waar men in Denemarken graag leert van de expertise van Nederland kunnen wij in Nederland leren van de ervaringen die in Denemarken zijn opgedaan tijdens deze omwenteling. Want zoals bij elk ingrijpende verandering is het niet zonder slag of stoot gegaan. » Lees meer

Het effect van de huidige Nederlandse marktwering

Bij onveranderd beleid zal 60% van alle landen in de wereld, als gevolg van kostenstijging door vergrijzing en voor zorg, in 2060 failliet zijn, meldt kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. De kosten voor zorg in Nederland waren in 2010 66% hoger dan in 2001. Dat komt neer op een jaarlijkse toename van ongeveer 6% (zorgkosten breed gedefinieerd*). De kosten zijn toegenomen omdat zowel de prijzen als het volume van zorg stegen.

Zijn zorgkosten lager in landen met marktwerking?

In vrijwel alle landen zijn de zorguitgaven sterk gegroeid, met de Verenigde Staten aan kop gevolgd door Nederland als Europese koploper. Beide landen hebben marktwerking. Toch laat OESO zien, dat er geen zorgsystemen zijn die systematischbeter presteren dan andere. Bij onveranderd beleid zullen de meeste landen uiteindelijk afstevenen op een faillissement. Het ene land net iets eerder dan het andere. » Lees meer