logo

"Veranderen wat nodig is, koesteren wat goed gaat."


Kirsten Tinneveld-Madsen

Mijn werkervaring heb ik opgedaan in de praktijk van de gezondheidszorg, later als leidinggevende en projectmanager in intramurale zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. In 2008 startte ik als zelfstandig zorgdeskundige.

In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de essentie. Ik loop warm voor zinvolle verbeteringen en een goede balans tussen menselijke maat en effectiviteit.

Om succesvol te zijn moet je kwaliteiten herkennen en benutten. Alleen veranderen wat nodig is en koesteren wat goed gaat. Dat geldt voor de projecten die ik in de zorgsector heb afgerond en bij het begeleiden van startende ondernemers en organisaties buiten de gezondheidszorg.

Bruggenbouwer

Denemarken is mijn geboorteland. Ik heb in meerdere landen gewoond en gewerkt. Hierdoor ben ik bekend met de gezondheidszorg in andere EU-landen. In 1990 ben ik naar Nederland gekomen. Verbinding is het sleutelwoord. Tussen mensen, maar ook tussen organisaties uit verschillende landen. Het resultaat: kennisverbreding, mogelijkheden verruimen en het creëren van sterke teams.